Ehituse peatöövõtt – kvaliteet ja tulemuslikkus

Oleme spetsialiseerunud ehituse peatöövõtule ja veendume alati, et kõik projektid kavandatakse vastavalt kehtivatele seadustele ja standarditele. Meie pikk ehituskogemus võimaldab meil mitte ainult tagada projekti edukas läbiviimine, vaid suudame täpselt järgida graafikut.

Projektide mitmekesisus ja mahud

Meie peatöövõtu teenus hõlmab mitmeid suuri ja mitmekesiseid projekte, keskendudes peamiselt põllumajandus-, tööstus- ja laohoonete ehitusele koos kõige juurdekuuluvaga.

Meil on kogemusi mitmesuguste projektidega, mis on andnud meile ainulaadse võimekuse kohaneda erinevate mahtude ja nõuetega.

Projekti läbiviimine ja konsultatsioonid

Enne igat projekti teeme põhjaliku analüüsi ja hindamise, et tagada tellijale alati adekvaatne tagasiside ja konsultatsioon. Koostöös tellijaga valime parima võimaliku meetodi ja lahenduse projekti edukaks teostamiseks.

Juhtimine ja tõhusus

Meie kogenud ja pädevad projekti- ja objektijuhid tagavad tõhusa projektijuhtimise alates algusest kuni lõpuni. Iga projekt on meie jaoks ainulaadne, kuid meie juhtimismeetodid tagavad, et ehitamine annaks alati soovitud tulemuse.

Peame alati silmas nii tellija soove kui ka projekti üldist eesmärki. Seejuures keskendume mitte ainult lühiajalistele eesmärkidele, vaid ka pikaajalistele lahendustele, mis kindlustavad hoone kestva vastupidavuse ja funktsionaalsuse.

Ehitamine ja ajakava täpsus

Projekti analüüsifaasis koostame realistliku ja tellija soove arvestava graafiku, millest peame kinni kuni objekti üleandmiseni. Jälgime pidevalt tähtaegu, et tagada igas projekti etapis suurim võimalik täpsus ja efektiivsus.

Alltöövõtjate valik

Alltöövõtjate valik põhineb meie pikaajalisel kogemusel ning partnerlussuhetel, kus koostöö on alati aus ja läbipaistev. 

Heade alltöövõtjate leidmine on meie jaoks oluline, mistõttu eelistame neid, kellel on mitte ainult vajalikud litsentsid ja kutsetunnistused, vaid kes jagavad ka meie pühendumust kvaliteedile ja tähtaegade täpsusele.

Koostöö meie usaldusväärsete partneritega aitab tagada ehituse sujuva kulgemise ja lõpptulemuse, mis vastab nii meie kui ka klientide kõrgeimatele standarditele.

Kvaliteedikontroll

Igasse projekti etappi on kaasatud kvaliteedikontroll, mis kindlustab, et kõik alltöövõtjad vastavad meie kõrgetele standarditele.

Ehitamine peab olema sujuvalt koordineeritud

Meie asjatundjad tagavad sujuva koordineerimise erinevate alltöövõtjate vahel, tagades iga projekti tõhusa kulgemise ja lõpptulemuse vastavuse ootustele.

Kliendisuhtlus ja kaasatus

Suhtlus klientidega peab olema läbipaistev ja pidev, et klient oleks kaasatud igas projekti etapis. Regulaarsed ehituskoosolekud ja tihe infovahetus projektijuhiga on meie praktikas tavapärane.

Ohutus ja keskkond

Meie ehitusplatsidel järgitakse kõiki ohutus- ja keskkonnanõudeid. Töötame säästlikult ja keskkonnasõbralikult, kasutades meetodeid, mis minimeerivad keskkonnakoormust. 

Objektil on spetsiaalselt ohutuse eest vastutav isik, mis tagab nii töötajate kui ka ümbritseva keskkonna turvalisuse.

Jätkame pidevat enesearendamist ja tehnoloogiliste uuenduste jälgimist selleks, et meie ehitusteenused peegeldaks parimat valdkonnas saavutatut. Oleme pühendunud mitte ainult projektide lõpetamisele, vaid ka jätkusuutlikule ja vastutustundlikule ehitustegevusele, mis arvestab nii keskkonnamõju kui ka töötajate ohutust.

Kokku moodustab moodustab ehituse peatöövõtu teenus tervikliku lähenemise, kus meie peamised alustalad on parima kvaliteedi tagamine ja tulemuslikkus.

Korduma kippuvad küsimused

Ettevõtte peamine tegevusvaldkond on põllumajandus-, tööstus-ja laohoonete ehitus koos juurdekuuluvaga.

Enne iga projektiga alustamist tehakse analüüs ja hinnatakse teostatavust ja antakse tellijale alati adekvaatne tagasiside ning konsultatsioon erinevate lahendustega. Koos tellijaga laitakse alati parim võimalik meetod ja lahendus projekti edukaks teostuseks

Ettevõttes on kogenud ja vastava hariduse ja pädevusega projekti-ja objektijuhid, kelle juhtimisel valmivad erineva keerukusastmega projektid alati soovitud kujul

Projekti analüüsi faasis töötatakse välja realistlik ja tellija soove arvestav graafik, millest peetakse kinni kuni objekti üleandmiseni.

Alltöövõtjate ring on välja kujunenud kogemuse baasil ja valitud partneritega on alati koostöö aus ja läbipaistev.

Ettevõttes on kogenud ja vastava hariduse ja pädevusega projekti-ja objektijuhid, kelle juhtimisel valmivad erineva keerukusastmega projektid alati soovitud kujul

Projektijuhi ka kliendi vahel käib pidev ja tihe infovahetus. Keerukamate projektide puhul praktiseeritakse regulaarseid ehituskooslekuid, mis protokollitakse

Ehitusplatsil järgivad ettevõtte töötajad kõik ohutusnõudeid ja seda nõuame ka alltöövõtjatelt. Kogu projekti vältel kasutatakse säästlikke ja keskkonnasõbralikke meetodeid, mis koormaks keskkonda minimaalselt.

Objektil on ohutuse eest vastutav isik, kes jälgib ja kontrollib nõuete täitmist.