Teraskonstruktsioonid

Võru Hallid AS spetsialistidel on teraskonstruktsioonide valmistamisel pikaajaline kogemus. Meie ettevõttel on olemas kõik vajalikud sertifikaadid ja tegutsemisload, millega tagatakse, et klient saab alati kvaliteetse ja soovitud toote.

Meie abil saavad kvaliteetse ja vastupidava teraskarkassil viilhalli:

Suudame käsitleda erinevate suuruste ja keerukusastmega projekte ning pakume lisaks teraskarkasside valmistamisele ka teisi sellega seotud teenuseid, näiteks transporti ja paigaldust. Meie spetsialistid töötavad selle nimel, et klientide ootused saaks alati täidetud. 

Kvaliteetne tervikteenus

Meilt on võimalik tellida tervikteenus ehk n-ö võtmed-kätte-lahendus, kuhu kuulub nii nõustamine, projekteerimine, ehitamine kui ka järelhooldus. See tagab maksimaalse mugavuse ja usaldusväärse kliendisuhte. Soovime olla klientide jaoks mitte üksnes tootja, vaid ka kindel koostööpartner.

Osalised lahendused ja kliendikeskne koostöö

Vastavalt kliendi soovile saame pakkuda ehitusetapist ka valikulisi osi. Oleme mitmesugustele ettepanekutele ja kokkulepetele alati avatud. Meie eesmärk on tagada, et klient saab täpselt selle, mida ta vajab.

Kuidas kujuneb teraskonstruktsioonide hind?

Iga tellimus on unikaalne ja seega vaatleme kõiki tellimusi eraldi, kuid personaalse põhjalikkusega. Hind sõltub alati konkreetsest projektist. 

Siiski saab välja tuua, et teraskonstruktsioonide hind taandub valdavalt kilohinnale €/kg, kuid valmislahenduste maksumus selgub eelarvestuse faasis ja sõltub projekti mahust ning keerukusest.

Maksimaalne täpsus, tipptasemel tehnoloogia

Võru Hallid AS jälgib ja kasutab teraskonstruktsioonide valmistamisel uusimaid tehnoloogilisi võimalusi.

Kasutame projekteerimisel 3D BIM mudeldamist ja detailide lõikamiseks CNC tehnoloogiat, et tagada projektipõhiseks ehitamiseks maksimaalne täpsus.

Kuidas valida disainide, suuruste ja materjalide vahel?

Tavaliselt on kliendil tellitava toote kohta ettekujutus, näiteks teadmine selle otstarbest, kasutusviisist ja gabariitidest. Aitame koostöös tellijaga disaini ja materjalivaliku paika panna juba projekteerimisfaasis.

Suur tootmisvõimsus ja usaldusväärsus

Võru Hallid AS suudab vastu võtta ja täita suuri tellimusi, tootes 60100 t konstruktsioone kuus. Meie kvalifitseeritud personal tagab, et iga projekt viiakse läbi kõige kõrgemate standardite kohaselt.

Meie ettevõte on sertifitseeritud vastavalt standarditele EVS_EN 1090-1, EVS EN1090-2 ja EN ISO 3834-2, mis tõendab meie pühendumust kvaliteedile ja usaldusväärsusele teraskonstruktsioonide valmistamisel.

Keskkonnasõbralik lähenemine ja rahvusvaheline kogemus

Võtame oma tegevuses arvesse keskkonnasõbralikke põhimõtteid, kasutades ressursse efektiivselt ja säästlikult. Samuti oleme olnud edukad mitmetel rahvusvahelistel projektidel, mis on andnud meile väärtusliku kogemuse erinevate standardite ja nõuete osas.

Innovatsioon ja areng

Investeerime pidevalt innovatsiooni ja arengusse, et pakkuda klientidele üha parimaid lahendusi. Oleme kursis uusimate trendidega ja tehnoloogiatega teraskonstruktsioonide valmistamise valdkonnas.

Korduma kippuvad küsimused

Võru Hallide spetsialistidel on pikaaegne kogemus. Ettevõttel on olemas vajalikud sertifitseerinud ja tegutsemisload, millega tagatakse, et klient saab alati kvaliteetse ja soovitud toote

Ettevõte suudab toota 60-100T konstruktsioone kuus

Ettevõte on sertifitseeritud EVS_EN 1090-1, EVS EN1090-2 ja EN ISO 3834-2

Tellijal võiks olla tellitava toote osas ettekujutus selle otstarbest, kasutusviisist ja gabariitidest. Edasine disain ja materjalivalik pannakse paika projekteerimisfaasis koostöös tellijaga

Teraskonstruktsioonide hind taandub valdavalt kilohionnale €/kg kuid valmislahenduste maksumus selgub eelarvestusfaasis sõltuvalt projekti mahust ja keerukusest.

Iga tellimust vaadeldakse eraldi ja hind sõltub alati konkreetsest projektist

Ettevõte pakub võtmed kätte lahendusi, ehk nõustamine, projekteerimine, ehitamine ja ka järelhooldus

Vastavalt kliendi soovile saame pakkuda ehitusetapist valikulisi osasid. Kokkuleppe küsimus

Ettevõte kasutab projekteerimisel 3D BIM mudeldamist ja detailide lõikuseks kasutame CNC tehnoloogiat, et tagada maksimaalne täpsus projektijärgseks ehitamiseks